2010/10/01

Techonology Tomica Mitsubishi i MiEV

Technology Tomica 系列的 Mitsubishi i MiEV
警車
消防指揮車
當車輪轉動時上面會閃閃發光的,不需要電池

沒有留言:

發佈留言