2010/03/28

Hong Kong Mini Day 2010

Hong Kong Mini Day 2010
有超過 60 部 Classic Mini
還有 Miniday 少不了的地攤,很多中古、絕版 Parts
今之出席活動的 Mini 算是很多,但是還有很多經常在街上看到的 Mini 都沒有到來。幾時才有機會把香港所有的 Mini 集合起來呢?